به نظر شما بهترین سیستم کدام است؟
(22.97%) 71
بلاگفا
(13.59%) 42
رزبلاگ
(11.97%) 37
میهن بلاگ
(15.53%) 48
پارسی کیوت
(6.796%) 21
هیچ کدام

تعداد شرکت کنندگان : 219